Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić naszą gospodarkę własną w sposób zrównoważony. Poznaj nasze działania

Emisyjność naszej gospodarki

Nasze emisje za 2022 rok wyniosły ogółem 14,7 tys. ton CO2e w ujęciu market-based. Wartość ta jest o 6,9% mniejsza niż rok wcześniej oraz o 19,3% mniejsza niż przyjęty przez nas rok bazowy (2019). Spadek emisji wynika głównie z mniejszej emisyjności zakresu II.

tony CO2e 2019 2020 2021 2022
Zakres I 5 218,5 3 427,4 3 222,6 3 810,8
Zakres II - ujęcie market-base 6 536,5 5 692,6 6 229,1 4 923,0
Zakres III 6 529,7 4 806,6 6 389,4 6 014,2
Razem - ujęcie market-base 18 284,7 13 926,6 15 841,2 14 748,1
tony CO2e 2019 2020 2021 2022
Zakres I 5 218,5 3 427,4 3 222,6 3 810,8
Zakres II - ujęcie market-base 6 536,5 5 692,6 6 229,1 4 923,0
Zakres III 6 529,7 4 806,6 6 389,4 6 014,2
Razem - ujęcie market-base 18 284,7 13 926,6 15 841,2 14 748,1
tony CO2e 2019 2020 2021 2022
Zakres I 5 218,5 3 427,4 3 222,6 3 810,8
Zakres II - ujęcie market-base 6 536,5 5 692,6 6 229,1 4 923,0
Zakres III 6 529,7 4 806,6 6 389,4 6 014,2
Razem - ujęcie market-base 18 284,7 13 926,6 15 841,2 14 748,1

icon

Gdybyśmy musieli zakupić na rynku wyprodukowaną w naszych panelach fotowoltaicznych energię w 2022 roku (łącznie 144,7 MWh), nasze emisje byłyby wyższe o 121,2 ton CO2e!

Wspieramy elektromobilność

W 2022 roku zamontowaliśmy 15 stacji ładowania samochodów elektrycznych w Katowicach. W całej Polsce posiadamy już ponad 30 stacji do ładowania.

Ograniczamy podróże lotnicze

Wdrożyliśmy i stosujemy nową politykę w obszarze podróży służbowych, zabraniającą podróży lotniczych na dystansach krótszych niż 500 km.

Inicjatywy o charakterze edukacyjnym

Łąki kwietne

W 2022 roku wysialiśmy we Wrocławiu kolejną łąkę kwietną. Obszar o powierzchni około 300 m2 stał się domem dla wielu gatunków roślin i owadów, w tym trzmieli, motyli, a także małych ptaków. Łąki kwietne to miejsce zdobywania pożywienia dla wielu pożytecznych owadów. Takimi działaniami chcemy inspirować do dbania o bioróżnorodność również w centrach miast.

Domki dla owadów

Na posianej w zeszłym roku łące kwietnej przy ul. Chorzowskiej w Katowicach, przy ekomuralu na ul. Sokolskiej i w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego, pojawiły się kolejne domki dla owadów dziko żyjących. Domki zapewniają schronienie i bezpieczne miejsce do uwicia gniazda wszelkim gatunkom bezkręgowców, np. pszczół, os, biedronek, motyli.

Kosze na nakrętki

W grudniu 2022 roku w Katowicach, między budynkami centrali Sokolska 34 i Chorzowska 50 oraz w Rudzie Śląskiej przy naszym oddziale na ul. Niedurnego postawiliśmy 2 kosze na plastikowe nakrętki. Pomarańczowe kosze w kształcie łapki nawiązują do logo naszej Fundacji ING Dzieciom. Wszystkie zebrane nakrętki przekazywane będą sukcesywnie na cele charytatywne.

Wspieramy innych

Zaangażowanie w działalność społeczną jest dla nas istotnym elementem funkcjonowania. Realizujemy je samodzielnie, z naszymi partnerami społecznymi oraz naszymi fundacjami korporacyjnymi: Fundacją ING Dzieciom i Fundacją Sztuki Polskiej.

Chcemy przyczynić się do budowania lepszego świata poprzez wyrównywanie szans społecznych - szczególnie dzieci, poprzez wspieranie ich w rozwoju, a także poszerzanie wiedzy o finansach i pomoc w pozyskiwaniu kompetencji przyszłości.

Nasze fundacje

Fundacja ING Dzieciom

Wyrównuje szanse życiowe dzieci i młodzieży.

Strona fundacji

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Wspiera polskich twórców sztuki i pokazuje trendy.

Strona fundacji

Razem pomagamy Ukrainie

Od pierwszych dni wojny angażujemy się w różnorodne działania na rzecz Ukrainy. Wspieramy organizacje charytatywne i zapewniamy wsparcie uchodźcom w Polsce. Przekazaliśmy ponad 10 mln zł ze zbiórki charytatywnej.

Czytaj więcej

Zbiórka dla Turcji i Syrii

W zbiórce na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, zebraliśmy aż 667 tys. zł. Pieniądze trafiły do UNICEF Poland – organizacji, która pomaga zapewnić bezpieczne schronienie, żywność i opiekę medyczną rodzinom z dziećmi na zniszczonych obszarach.

Czytaj więcej

Działania edukacyjne

Poznaj nasze działania na rzecz edukacji finansowej, klimatycznej, rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Ocalimy Świat (OŚ) to program edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich poziomów szkoły podstawowej, który łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.  Organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. ING Bank Śląski, wraz z firmą Visa, uczestniczy w Programie OŚ jako Partner Strategiczny.

Inauguracja Programu OŚ odbyła we wrześniu 2021 roku, a bezpośrednio po niej w 60 szkołach i bibliotekach rozpoczął się pilotaż Programu. Po jego ewaluacji i wprowadzeniu rekomendowanych zmian, w październiku 2022 roku uruchomiona została pierwsza edycja Programu OŚ, do której przystąpiły 363 placówki – szkoły podstawowe, ośrodki specjalne oraz biblioteki z całej Polski. W zajęciach prowadzonej przez ok. 600 edukatorów pierwszej edycji Programu udział bierze ponad 30 000 uczniów.

Na potrzeby Programu OŚ powstało 28 opowiadań, napisanych przez polskich autorów dla dzieci i młodzieży. Opowiadania zostały wydane w trzech tomach dostosowanych do wieku młodych odbiorców: „Oddech smoka” (od 7 lat), „Latający talerz” (od 10 lat) i „Sieci widmo” (od 13 lat). W pakiecie materiałów projektowych dla placówek uczestniczących w Programie, oprócz trzytomowej serii opowiadań „Ocalimy Świat”, znalazła się również książka „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” Justyny Bednarek, wydana przez ING Bank Śląski i Fundację ING Dzieciom.

Dodatkowo uczniowie i edukatorzy (nauczyciele, bibliotekarze, instruktorzy) otrzymali atrakcyjne nowe narzędzie online – grę komputerową „EKOHAKATON – Latający talerz”, która w prostej i zabawnej formie pozwala zrozumieć etyczny i ekologiczny przekaz Programu OŚ.

W ramach branżowego programu edukacji finansowej Bakcyl i programu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni dla uczniów szkół podstawowych i średnich, prowadzone były lekcje o finansach i cyberbezpieczeństwie przez wolontariuszy – pracowników banków, uczestniczących w programie. ING Bank Śląski dzięki uczestniczeniu w programie przyczynia się do poszerzania wiedzy o finansach wśród młodzieży i świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni.

W ramach projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni odbyły się lekcje w szkołach średnich. Udział w nich wzięło 28 122 uczniów. W wykładach uczestniczyło 1 973 studentów. Dodatkowo 17 047 studentów I roku wzięło udział w szkoleniach. Łącznie w całym 2022 roku bezpośrednio Projekt BwC dotarł do ponad 220 000 osób (wliczając odbiorców działań medialnych), w tym 152 082 osób w ramach spotkań bezpośrednich.

Projekt Zdrowie Finansowe był realizowany w okresie luty 2022 – styczeń 2023 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w lutym 2021 roku. Celem projektu „Zdrowie finansowe” jest budowanie wiedzy i dobrych nawyków związanych z dbaniem o finanse osobiste oraz odkrywanie swojego potencjału związanego z rozwojem osobistym. Projekt jest skierowany do osób dorosłych (18+), pracujących lub zagrożonych utratą pracy, spadkiem dochodów, niepracujących, które znalazły się w trudnej sytuacji z racji kryzysu wywołanego pandemią. W ramach projektu powstał portal edukacyjny ZdrowieFinansowe.pl, który stanowi repozytorium materiałów dotyczących finansów tj.: artykuły, poradniki, filmy, animacje i infografiki. Odbiorcami treści są przede wszystkim osoby, które poszukują informacji i gotowych narzędzi, aby lepiej radzić sobie w podejmowaniu wyzwań związanych z finansami. Średnio stronę zdrowiefinansowe.pl odwiedzało miesięcznie 2 614 użytkowniczek i użytkowników.

Fundacja Think! w 2022 roku prowadziła działania służące zwiększeniu wiedzy oraz umiejętności i promowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania domowym budżetem, radzenia sobie z sytuacją zmiany wysokości dochodów i świadomego dbania o stan finansów. Fundacja opublikowała raport na podstawie badań „Edukacja ekonomiczna dziewczynek i chłopców w polskich domach – czy matki i ojcowie edukują w ten sam sposób?”. W ramach projektu odbyły się webinary oraz powstały materiały edukacyjne w formie wideo z cyklu „Zadbaj o swoje finanse”, pomagające dbać o zdrowie finansowe i kształtować dobre nawyki w zarządzaniu swoim budżetem. Łącznie materiały edukacyjne o zarządzaniu własnymi finansami dotarły za pomocą kanałów w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram i Youtube do 1,5 mln użytkowników i użytkowniczek.

Książka autorstwa Justyny Bednarek, ilustrowana przez Joannę Czaplewską, wydana wspólnie przez bank i Fundację ING Dzieciom, jest bezpłatnie przekazywana do szkół, bibliotek i organizacji społecznych w całej Polsce.

Książkę można pobrać bezpłatnie na stronie Fundacji ING Dzieciom.

W 2022 roku ING CoderDojo kontynuowało zajęcia on-line dla dzieci (dla dzieci pracowników ING oraz spoza ING) w grupach: robotyka, Minecraft. Mentorzy ING prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach zaawansowanych, które skupiły się na programowaniu gier logicznych i zręcznościowych na platformie Arcade.

W 2022 roku ING Bank Śląski S.A. był partnerem XVII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Jest to rozbudowany program szkoleniowy z zakresu wiedzy o rynku finansowym dla studentów i absolwentów uczelni wyższych do 27. roku życia, zainteresowanych rynkiem finansowym. Celem XVII edycji było opracowanie przez uczestników programu pomysłów na działania edukacyjne dla młodszych kolegów i koleżanek, dotyczących bezpiecznego i świadomego zarządzania osobistymi finansami. Program był realizowany od stycznia do grudnia.

Bank był również partnerem strategicznym V edycji Akademii Liderek Biznesu. To program budowania osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowym. Jego celem jest edukacja młodych kobiet do 27. roku życia, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych, rozwój potencjałów wynikających z płci, wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu. Realizowane w okresie 12 miesięcy działania obejmowały m.in. warsztaty rozwojowe i merytoryczne, a także przygotowanie raportu o tematyce diveristy & inclusion, stworzonego przez uczestniczki, alumnów i partnerów programu.

W corocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się 10 dobrych praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju z ING Banku Śląskiego.

Praktyki ING Banku Śląskiego, które wyróżniono w raporcie to:
 

 • Prawa człowieka - Społeczność #Różnorodni,
 • Praktyki z zakresu pracy - Program Hybrydowy Model Pracy – Uzupełnij Swoje Moce, Wellbeing, Aktywna przerwa,
 • Środowisko - Cykl filmów #IING dla Klimatu – Ekologicznie i Ekonomicznie w ING, Deklaracja Ekologiczna 2021, Państwo Krople i Pan Zmieszany,
 • Zagadnienia konsumenckie - Kampania Co ekonomiczne to ekologiczne,
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej - Projekt #Zdrowie finansowe / Pokolenia Lockdown, Książka „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli”.


Raport ogłoszono 25 maja 2022 roku, podczas 9. Targów CSR w Warszawie, w których udział wziął bank i jego dwie fundacje korporacyjne.

W ramach współpracy z UN Global Compact w 2022 roku, ING Bank Śląski był partnerem programu „Standard Etyki w Polsce – Równe szanse w biznesie”, którego celem jest implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz ich praktyczne zastosowanie w programach etycznych i strategiach firm.

Bank był także partnerem programu Climate Positive, który obejmował m.in. inicjatywy związane z Europejskim Zielonym Ładem, zielonymi finansami, promocją czystych technologii energetycznych (np. wodoru), efektywnością energetyczną, elektryfikacją transportu. Przedstawiciele ING Banku Śląskiego regularnie i aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetu Sterującego tego programu.

Tworzymy przyjazne miejsce pracy

Pracownicy odgrywają istotną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dlatego chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy i warunki do rozwoju. Wspieramy różnorodność i włączanie. Dbamy o zdrowie i well-being pracowników.

Czy wiesz, że...

79% naszych pracowników zgadza się ze stwierdzeniem,
że "W ING jesteśmy dla siebie największym wsparciem".

Różnorodność ma znaczenie

Różnorodność w naszym banku ma dla nas bardzo duże znaczenie i aktywnie w tym obszarze działamy. Przykład w tym przypadku idzie już z samej góry – z poziomu naszego Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na różnorodność patrzymy też szerzej niż tylko pod kątem struktury płci. Bierzemy również pod uwagę takie elementy jak wiek, obywatelstwo, staż na stanowisku czy główny obszar pozyskanego doświadczenia zawodowego.

icon

Na koniec 2022 roku 50% członków naszego Zarządu stanowiły kobiety, a w Radzie Nadzorczej ten odsetek wyniósł 43%.

Aby lepiej zrozumieć naszych różnorodnych klientów, potrzebny jest nam zespół, który jest tak samo różnorodny. Jednocześnie, chcemy mieć pewność, że każda osoba, która pracuje w ING czuje się jego częścią i jest akceptowana za to, kim jest, bez względu na swoje pochodzenie czy przekonania – w ING każdy jest mile widziany.

Włączenie zapisane jest w naszym Pomarańczowym Kodzie, który zachęca nas, aby pomagać innym osiągnąć sukces. Korzysta na tym organizacja, ponieważ pracuje nam się lepiej, gdy czujemy się częścią zespołu i możemy być sobą.

Cenimy różnorodność i włączanie, ale zdajemy sobie również sprawę, że mamy dużo pracy do wykonania. Dlatego wprowadziliśmy zasadę 70%. Naszym celem jest, aby żadna grupa nie składała się z więcej niż 70% osób tej samej płci, narodowości bądź należących do tej samej grupy wiekowej.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze może to być odpowiednie bądź możliwe na wszystkich poziomach. Właśnie dlatego to na menadżerach spoczywa ostateczna odpowiedzialność za budowanie różnorodnych zespołów i wybór odpowiednich wymiarów różnorodności, na których się skupią - jednocześnie biorąc pod uwagę zasadę 70% i nasze globalne priorytety (płeć, narodowość i grupę wiekową).

Jesteśmy świadomi, że różnorodność to coś więcej niż te globalne priorytety i będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby włączać wszystkich, bez względu na ich pochodzenie kulturowe, doświadczenie, religię, orientację seksualną, perspektywy, punkty widzenia itp. Jest to część naszych ciągłych wysiłków na rzecz tworzenia znaczącej zmiany.

Na bieżąco monitorujemy stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w Grupie ING Banku Śląskiego. Za 2022 rok wyniósł on 96%.

Dodatkowo oprócz wskaźnika zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć  przeprowadzamy dogłębną analizę w zakresie equal pay for equal work, która pokazuje wskaźnik niedopasowania płacy na tych samych stanowiskach, kategoriach zaszeregowania, kompetencjach na poziomie 0,5%.

W ING potępiamy wszelkie formy dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania. Pracujemy razem, aby stworzyć integracyjne miejsce pracy, a co za tym idzie, odgrywamy swoją rolę w budowaniu integracyjnego świata.

Przykładem może być nasz Globalny Kodeks Postępowania. Wymienia on 10 podstawowych zasad, których oczekujemy od pracowników. Globalny Kodeks Postępowania ING opiera się na wartościach oraz zachowaniach naszego Pomarańczowego Kodu i dotyczy wszystkich pracowników ING na całym świecie.

Nasi pracownicy mogą też zgłosić wszelkie zdarzenia o charakterze dyskryminacyjnym na specjalny adres mailowy. Od 2019 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Jest to dobrowolna inicjatywa, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego. Jako uczestnicy tego przedsięwzięcia zobowiązujemy się do wspierania różnorodności i wspierania włączania w miejscu pracy.

Stawiamy na rozwój pracowników

Wszyscy ludzie są różni, mają różne preferencje dotyczące nauki, różne umiejętności oraz różne tempo w jakim przyswajają wiedzę. Każdemu pracownikowi oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwojowych, mających na celu osiągnięcie ich osobistych celów.

Priorytetem pozostaje nauka poprzez doświadczenie i interakcje społeczne tam, gdzie ma to sens.

W 2021 roku udostępniliśmy pracownikom platformę LXP (Learning Experience Platform), która wspiera pracowników w budowaniu kompetencji szybciej niż dotychczas, adekwatnie do aktualnej potrzeby i przy użyciu innych metod niż tradycyjne podejście szkoleniowe.

Łączy ona nowe technologie z potencjałem, jaki niosą interakcje i relacje między użytkownikami. Dzięki platformie pracownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych z różnych krajów. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło pracownikom wziąć rozwój w swoje ręce, na bieżąco uzupełniając wiedzę oraz obserwując swoje postępy i zarządzać swoim rozwojem w jednym miejscu.

W listopadzie 2022 roku uzupełniliśmy zasoby My Learning i udostępniliśmy wszystkim pracownikom ponad 16 tysięcy angażujących kursów, wysoko ocenianych przez ekspertów i użytkowników. Kursy pozwalają na zdobycie nowej wiedzy, podniesienie kwalifikacji, rozwinięcie się w obszarach poza codzienną rolą oraz odświeżenie dotychczasowej wiedzy.

W ciągu pierwszych 2 miesięcy prawie 1000 pracowników spędziło ponad 25 tysięcy godzin korzystając z serwisu.

 

Od początku grudnia 2022 roku pracownicy mogą korzystać z największego serwisu do nauki języków online w Polsce - eTutor. To nowoczesna platforma, która pozwala w szybki sposób poznać angielski, niemiecki, hiszpański i polski, również za pomocą aplikacji mobilnej. W pierwszym miesiącu działania na kursy zapisało ponad 2 500 osób, które spędziło na nauce języków ponad 3,5 tysięcy godzin.

Coaching to indywidualne spotkania z certyfikowanym coachem, które mają na celu wsparcie rozwoju, utrwalenie umiejętności poprzez słuchanie i dzielenie się swoimi obserwacjami oraz stawianie pytań pozwalających na odkrycia. Coach pomaga w poszerzeniu świadomości, perspektywy i realizacji celów rozwojowych.

W ING współpracujemy z coachami zewnętrznymi oraz posiadamy grupę pracowników w roli coachów wewnętrznych, którzy zostali do tej roli przygotowani w ramach akredytacji ICC- International Coaching Community, ICFInternational Coaching Federation.

Mentoring to indywidulane spotkania z osobą przygotowaną do roli Mentora. Jest nią koleżanka lub kolega z organizacji, który w danej dziedzinie ma doświadczenie i sukcesy. Mentor przez wskazówki i inspiracje pomoże rozwijać się w danej dziedzinie, pokonywać przeszkody i wzmacniać niezbędne kompetencje. W ING mentoring dostępny jest dla wszystkich pracowników, w tym mentoring specjalistyczny realizowanych m.in. w IT oraz w ramach akceleratorów innowacji. W 2022 roku pracownicy skorzystali z 30 procesów mentoringowych formalnych oraz wielu niesformalizowanych.

224 tysięcy godzin nauki...

W 2022 roku pracownicy odwiedzali platformę MyLearning prawie 16 000 razy. Ucząc się spędzili tam ponad 224 000 godzin, kończąc blisko 19 000 aktywności rozwojowych.

  2019 2020 2021 2022
Liczba działań rozwojowych na pracownika 12,5 22,0 25,0 24,0
Liczba godzin działań rozwojowych na pracownika 24,4 57,6 29,0 32,2

Wspieramy rodziców

Przykładamy dużą wagę do ochrony trwałości zatrudnienia po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem i włączeniem pracowników powracających po długiej nieobecności. Pracownikom, którzy zostali rodzicami, przekazujemy pełną informację o ich uprawnieniach i przywilejach oraz wypłacamy świadczenie z okazji urodzenia się dziecka. Mężczyźni pracujący w naszym banku wykorzystują płatny dwutygodniowy urlop ojcowski.

Dodatkowy urlop macierzyński

Każda mama, wychowująca dziecko w wieku do 2 lat, może wykorzystać 10 dodatkowych dni urlopu macierzyńskiego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dodatkowy urlop ojcowski

Każdy tata, wychowujący dziecko w wieku do 2 lat, może wykorzystać 5 dodatkowych dni urlopu ojcowskiego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Opieka nad dzieckiem

Rodzice, wychowujący dzieci w wieku do 18 lat, mogą wykorzystać 2 dni opieki nad dzieckiem, bez względu na fakt czy korzystał z takiej możliwości drugi rodzic.

Dbamy o wellbeing pracowników

W świecie, w którym mamy mało czasu na ulubione zajęcia, realizowanie pasji i rozwijanie relacji z bliskimi, każda wolna chwila zyskuje wyjątkową wartość. Dlatego też, obok innych form nagradzania i doceniania pracowników, oferujemy pracownikom rozbudowany katalog świadczeń i benefitów, zwiększających atrakcyjność miejsca pracy.

Ofertę dla pracowników oparliśmy na czterech filarach:

Zdrowie

Pracownikom oferujemy opiekę medyczną o wysokim standardzie. O atrakcyjności naszej oferty decyduje powszechnie dostępny w ramach opieki pakiet stomatologiczny oraz atrakcyjny system refundacji w przypadku skorzystania z usług medycznych poza siecią dostawcy. W ramach pakietu oferujemy pracownikom dostęp do szczepień na grypę.

Przegląd stanu zdrowia LUX MED

Wśród naszych pracowników szeroko promujemy rozszerzony w 2022 roku zakres profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia uwzględniony w pakietach prywatnej opieki medycznej LUX MED. W 2022 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zanotowaliśmy 40% wzrost zainteresowania pakietem przeglądu zdrowia.

Program Profilaktyki Onkologicznej

Od października 2019 roku bank kontynuuje współpracę z renomowanymi ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi na terenie Polski. Od początku działania programu blisko 1 600 osób wykonało profilaktyczne badania w kierunku chorób piersi i przewodu pokarmowego.

Szczepienia przeciwko HPV

Wsparcie w obszarze onkologii kierujemy nie tylko do pracowników, ale też do ich dzieci. W 2022 roku rozpoczęła się akcja dofinansowania do szczepień przeciwko HPV dla dzieci w wieku 9-18 lat. Zaszczepiło się już 180 dzieci, a akcja pozostanie z nami na dłużej.

Dni zdrowia

W ramach dni zdrowia, oprócz spotkań z ekspertami opowiadającymi o sposobach radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu, umożliwiliśmy również pracownikom skorzystanie z sesji masaży oraz konsultacji dietetycznych.

Energia

Dodatkowe dni wolne

Pakiet benefitów zawiera szereg dodatkowych dni wolnych od pracy znacznie wykraczających poza ramy ustawowe. Wspieramy pracowników, także w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Czytaj więcej

Sabbatical

Program umożliwia pracownikom skorzystanie z bezpłatnej przerwy od pracy, której celem jest odpoczynek od codzienności zawodowej. Pracownik w okresie trwania Sabbatical przebywa na usprawiedliwionym zwolnieniu od pracy bez prawa do wynagrodzenia, ale zachowuje prawo do do świadczeń.

 

Czytaj więcej

Platforma wspierająca zdrowie mentalne

Platforma umożliwia korzystanie z materiałów psychoedukacyjnych takich jak webinary oraz podcasty, ale również zapewnia nielimitowane czaty z psychologami, terapeutami oraz coachami. Każdy pracownik może również całkowicie za darmo korzystać z terapii online.

W trosce o dobrostan psychiczny pracowników i bliskich im osób funkcjonuje anonimowa infolinia obsługiwana przez dyplomowanych psychologów, którzy zapewniają możliwość rozmowy o samopoczuciu, obawach czy problemach. Z wsparcia mogą skorzystać wszyscy pracownicy ING wraz z osobami najbliższymi, pozostającymi z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym.

Co roku organizujemy Dzień Dziecka w naszych biurach w Katowicach i Warszawie. Dzieci mają możliwość udziału w licznych warsztatach, atrakcjach i konkursach. Nie brakuje również prezentów dla każdego odwiedzającego.

W grudniu 2022 wszyscy rodzice dostali doładowanie swojego konta w kafeterii w kwocie 50 zł na dziecko, które mogli wręczyć w formie bonu dzieciom bądź samodzielnie kupić im mikołajkowy podarunek.

Wiemy, że właściwa aranżacja przestrzeni ma znaczenie nie tylko dla ergonomii pracy, ale także dla naszej kreatywności, dlatego:
 

 • sukcesywnie wymieniamy biurka na elektroniczne i krzesła na bardziej ergonomiczne,
 • modernizujemy wentylacje w budynkach,
 • tworzymy nowe aranżacje przestrzeni wspólnych (restauracji, kawiarni, miejsc odpoczynku),
 • zrealizowaliśmy projekt „Odskocznia”, w ramach którego uruchomiliśmy Sokarnię, Piekarnię, Play room oraz strefę spotkań,
 • zamówiliśmy nowe kosze z recyclingu, które pomogą nam dbać o środowisko także w przestrzeniach wspólnych.

Aktywność

Biegnij Warszawo

Od 2017 roku jesteśmy Partnerem Generalnym Biegnij Warszawo. Za każdego biegacza, który ukończy bieg na 10 km i maszerującego 5 km, bank przekazuje pieniądze na rzecz Fundacji ING Dzieciom. W 2022 w biegu wystartowało prawie 4 tys. osób.

Aktywni ING

Platforma do aktywności sportowych, na której pod koniec 2022 roku było 1 200 aktywnych użytkowników. Pracownicy sami tworzą lub uczestniczą w różnych wyzwaniach, począwszy od biegania i jazdy na rowerze, na czytaniu i gotowaniu kończąc.

To miejsce w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, które w zależności od potrzeb, jest salą spotkań, kreatywną przestrzenią warsztatową lub salą ćwiczeń. Sprzęt i zajęcia są dostosowane do zgłaszanych przez naszych pracowników potrzeb.

Szczególną uwagę zwracamy na zajęcia ukierunkowane na profilaktykę schorzeń kręgosłupa, które są wynikiem długotrwałej pozycji siedzącej podczas pracy przy komputerze, redukcję poziomu stresu oraz napięcia mięśniowego wynikającego z tempa pracy i ilości zadań, z którymi mierzymy się na co dzień, relaksację przy misach tybetańskich dla osób, które potrzebują wyciszenia po tygodniu pracy.

W ramach profilaktyki schorzeń kręgosłupa w październiku 2020 roku uruchomiliśmy program nazwany „Aktywna Przerwa”, który w okresie pandemii cieszył się dużą popularnością wśród pracowników.

Do tej pory nagraliśmy 75 filmów z ćwiczeniami. Można korzystać z nich dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Od października 2020 roku pracownicy ćwiczyli prawie 646 godzin i odtworzyli filmy 15 865 razy.

Finanse

Celem naszych działań jest edukacja pracowników w kwestiach finansowych i wspieranie ich dobrobytu finansowego przez przekazywanie przydatnej wiedzy.

Pracowniczy Program Emerytalny

Rozwiązanie, dzięki któremu bank umożliwia pracownikom wspólne i dobrowolne gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Pracownikom, którzy przystąpili do programu, bank finansuje składkę podstawową, która lokowana jest w wybrane fundusze inwestycyjne. Naszym celem jest aby minimum 60% pracowników uczestniczyło w programie.

Ubezpieczenie grupowe na życie

Oferujemy możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego w dwóch towarzystwach ubezpieczeniowych. Rzeczywisty benefit stanowi możliwość skorzystania z wariantu ubezpieczenia sponsorowanego przez pracodawcę, z którego korzysta około 77% pracowników.

Program kafeteryjny

Program kafeteryjny funkcjonuje w banku już od 2017 roku. Pracownicy mają dostęp do kart sportowych oraz elastycznej oferty świadczeń. Pracownicy mogą w systemie online wybierać z szerokiej gamy produktów, takich jak bilety do kina lub teatru, wypoczynek weekendowy lub urlopowy, mogą także realizować zakupy w sklepach sportowych lub księgarniach.

Odpowiadając na potrzeby pracowników, koncentrujemy się na takich obszarach jak:
 

 • promowanie wiedzy o programach oszczędzania na przyszłą emeryturę,
 • wsparcie w zakresie podatków osobistych w formie konferencji, chatów oraz broszur przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych,
 • dostarczanie wiedzy i wsparcia z zakresu sytuacji rynkowej w Polsce, psychologii finansów czy budżetu domowego.


Poprzedni rok upłynął nam pod hasłem Akademii Inwestowania, czyli cyklu szkoleniowego przygotowanego wraz z Biurem Maklerskim, o tematyce inwestowania dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o finansach i chcą ją poszerzyć. Naszym gościem był też Tomek Jaroszek – twórca bloga doradca.tv – który opowiadał o giełdzie i akcjach. Odbyły się też spotkania pt. „Dzieci i pieniądze, czyli dlaczego potrzebujemy edukacji finansowej” oraz „Wakacje na każdą kieszeń”.

Poznaj historie naszych pracowników

Nikt nie opowie lepiej o tym jak się u nas pracuje niż sami pracownicy. 

Systematycznie zbieramy dane i analizujemy zużycie wody dla wszystkich lokalizacji. Dzięki opracowanym standardom dla budynków centrali i oddziałów banku przy każdorazowej modernizacji stosujemy nowoczesne toalety dwusłupkowe, zmywarki oraz perlatory.

W 2022 roku zamontowaliśmy instalację do odzyskania szarej wody w Rudzie Śląskiej, która ma na celu zmniejszenie zużycia wody w wyniku odzyskiwania i ponownego wykorzystania części zużywanej wody.

 • W miejscach spotkań oraz budynkach centrali obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i bezpiecznie niszczymy nośniki danych (w formie papierowej i magnetycznej).
 • Ustawiamy pojemniki do segregacji odpadów na otwartych przestrzeniach w centrali, wykonane w 90% z materiałów pochodzących z recyklingu (zamiast koszy przy biurkach na odpady zmieszane).
 • W miejscach spotkań oraz budynkach centrali zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej firmie.
 • Segregację odpadów poszerzyliśmy o zbiórkę zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w pomieszczeniach z drukarkami i aneksach kuchennych we wszystkich budynkach centrali banku.

Na początku 2019 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie długofalowej ekostrategii dla floty samochodowej i zmiany w polityce samochodowej. W 2022 roku mieliśmy 82% zielonej floty, z 123 samochodami elektrycznymi oraz 774 samochodami o napędzie hybrydowym.

Nasze samochody do końca 2023 roku będą wyłącznie o napędzie hybrydowym lub plug-in. Sukcesywnie także będziemy powiększać flotę samochodów o napędzie elektrycznym, tak aby docelowo w 2030 roku osiągnąć redukcję CO₂ wynikającą z użytkowania samochodów na poziomie minimum 36% (w stosunku do roku 2019).

Od 2019 roku stopniowo montujemy i zwiększamy nasze moce produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych na naszych budynkach. Łączna moc zainstalowanych instalacji na koniec 2022 roku wynosi 227,24 kWp. W 2023 roku planujemy dalsze inwestycje w tym zakresie.

Dążymy do tego by 100% energii zakupionej przez bank i jego spółki zależne pochodziło ze źródeł odnawialnych. Od 2016 roku w celu zrealizowania tego postanowienia kupujemy certyfikaty oraz gwarancje pochodzenia poświadczające, że energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Główne działania ograniczające zużycie energi, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie to:

 • uruchomiliśmy instalację paneli fotowoltaicznych w Katowicach przy ul. Sokolskiej o mocy 128 kWp.
 • sukcesywnie wymienialiśmy oświetlenie ze standardowego na LED-owe
 • przebudowaliśmy oświetlenie ogólne ze świetlówką kompaktową stanowisk pracy w Katowicach przy ul. Sokolskiej na oprawy liniowe ze źródłem światła w technologii LED z możliwością indywidualnego sterowania nad poszczególnymi biurkami
 • przebudowaliśmy istniejące oświetlenie z oprawami świetlówkowymi na oprawy LED-owe w serwerowni oraz w pozostałej kubaturze budynku w Katowicach przy ulicy Owsianej 66.
 • dodatkowe dni urlopu specjalnego z okazji urodzenia dziecka czy ślubu (w wymiarze wyższym, niż określony w przepisach prawa),
 • dodatkowe 5 dni urlopu w roku dla rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • dodatkowe 2 dni wolne dla pracowników opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
 • dodatkowe 3 dni wolne dla pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • dodatkowy dzień wolny dla rodziny, który pracownicy mogą wykorzystywać w całości lub godzinowo
 • możliwość otrzymania dni wolnych w nagrodę, nawet do 5 dni w roku kalendarzowym,
 • dodatkowy dzień wolny dla pracowników pracujących w zmianowym systemie czasu pracy (czyli w porze nocnej, niedzielę i święta),
 • możliwość skorzystania z sabbatical (dłuższa przerwa w pracy na regenerację sił lub dokształcanie),
 • 8 godzin rocznie na działania w obszarze wolontariatu,
 • dodatkowy dzień wolny z tytułu jubileuszu.

W ramach Sabbatical pracownicy mogą skorzystać:

 

 • z jednego miesiąca wolnego - raz na 3 lata,
 • z trzech miesięcy wolnego - raz na 5 lat,
 • z sześciu miesięcy wolnego - raz na 7 lat.

 

Po powrocie z Sabbatical pracownik ma zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko z dotychczasowym wynagrodzeniem. Od początku funkcjonowania programu w czerwcu 2018 roku, z tej formy odpoczynku od pracy skorzystało już ponad 75 pracowników.