Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność

Wiemy, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Dlatego kierując się naszymi zasadami i wartościami chcemy odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Poznaj naszą Strategię ESG

Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele ESG

Środowisko (E)

 • Dążymy do neutralności klimatycznej
 • Wspieramy klientów w ich transformacji środowiskowej
 • Wspieramy innowacje i lokalne działania na rzecz klimatu i środowiska

Przedsiębiorczość i równe szanse (S)

 • Tworzymy przyjazne i różnorodne środowisko pracy
 • Wspieramy zdrowie finansowe naszych
  klientów
 • Wspieramy lokalne działania na rzecz społeczeństwa oraz ułatwiamy bankowania grupom zagrożonym wykluczeniem

Etyka i zgodność z zasadami (G)

 • Włączamy ESG w procesy wewnętrzne
  i kulturę organizacyjną, dostosowujemy się do regulacji
 • Budujemy świadomość klientów
  w obszarze ESG
 • Dzielimy się wiedzą i współpracujemy w obszarze ESG

Sprawdź jak je realizujemy

Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Robią to nasi klienci, robimy to również w ING. Finansujemy wiele zrównoważonych działań, ale wciąż więcej tych, które takimi nie są. Sprawdź, jak sobie radzimy. Przeczytaj raport roczny

Kolejny webinar już 4 czerwca!

Akademia ESG dla firm. Czy to może być szansa na rozwój Twojego biznesu?

Akademia ESG to cykl 6 webinariów dla małych i średnich firm, które potrzebują praktycznej wiedzy o tym jak wdrażać działania i praktyki w obszarze zrównoważonego rozwoju w swoich firmach.

Sprawdź

Sprawdź strefę inspiracji

Razem zdziałamy więcej