W ING idziemy ścieżką ekologiczną

W ogłoszonej w 2021 roku Deklaracji Ekologicznej zobowiązujemy się do:

  • osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku (w zakresie 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol),
  • przeznaczenia 5,3 mld zł na projekty prośrodowiskowe do końca 2023 roku,
  • przekazania 2 mln zł rocznie na program grantowy dla start-uów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju,
  • rozwijania działań i projektów edukacyjnych, których tematem będą zmiany klimatyczne,
  • kontynuowania korzystnego wsparcia finansowego na cele ekologiczne dla klientów indywidualnych.

Wyprodukowaliśmy już 128 892,6 kWh energii!

Zmniejszyliśmy emisję CO2 o 91 ton.

Sprawdź co moglibyśmy zrobić z tą energią

Deklaracja Ekologiczna

To nie jest nasza pierwsza Deklaracja Ekologiczna – kontynuujemy nasze działania.

Zobacz poprzednią Deklarację

Dzięki tej energii moglibyśmy:

  • naładować 18 mln telefonów komórkowych
  • zobaczyć 1,8 mln odcinków ulubionego serialu
  • przepracować 180 tys. dni na laptopie, czyli około 490 lat.